Villkor för tjänsten

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (villkor) gäller för alla avtal om köp av varor som du ingår med oss, Cimballi BV med organisationsnummer BE0826285887, etablerat på Valekenierstraat 18, 8340 Damme, Belgien, via vår webbshop.

1.2 Eventuella egna villkor som avviker från dessa villkor utgör inte en del av avtalet, även om vi känner till dem, om vi inte uttryckligen godkänner deras giltighet åtminstone i textform (t.ex. via e-post).

1.3 Villkoren gäller endast om du är konsument, dvs. om syftet med de beställda produkterna och tjänsterna inte i första hand kan hänföras till din handel, affärsverksamhet eller ditt yrke.

1.4 Försäljning till kunder som agerar inom ramen för sin handel, affärsverksamhet eller sitt yrke och därför räknas som företagare, eller försäljning av kvantiteter som är oproportionerligt stora i förhållande till hushållsanvändning, måste anmälas separat till oss i förväg.

1.5 Avtalsspråket ska vara nederländska eller engelska.

2. Slutande av avtalet

2.1 Den information vi tillhandahåller om produkter och priser i varje beställningsprocess kan ändras och är icke bindande.

2.2 Du kommer att få möjlighet att ange dina leverans- och faktureringsuppgifter och välja önskat betalningssätt. Innan du skickar din bindande beställning kan du när som helst korrigera de uppgifter som du har angett med hjälp av korrigeringsverktygen under beställningsprocessen. Genom att klicka på "Betala nu" skickar du en bindande beställning av produkterna i din varukorg. När du har skickat din beställning får du ett e-postmeddelande som bekräftar att du har mottagit din beställning.

2.3 Den exakta tidpunkten för att ingå avtalet med oss beror på vilken betalningsmetod du väljer:

Direktbank
När du har gjort din beställning kommer du att omdirigeras till betaltjänstleverantörens webbplats. Avtalet med oss ingås så snart du lämnar in din betalningsorder där.
Kreditkort
När du gör din beställning ger du oss också dina kreditkortsuppgifter. När vi har kontrollerat din identitet som kortinnehavare ber vi ditt kreditkortsföretag att initiera betalningstransaktionen och därmed acceptera ditt erbjudande.
PayPal
Efter beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till PayPal:s webbplats. Där kan du utfärda en betalningsorder till PayPal. Genom att begära att betalningen ska ske via PayPal godkänner vi ditt erbjudande.
Andra betalningsmetoder som används eller banköverföring
Vi godkänner din beställning när vi har fått pengarna på vårt bankkonto.
2.4 Vi lagrar inte avtalstexten.

3. Priser och betalningsmetoder

3.1 Alla priser inkluderar tillämplig lagstadgad mervärdesskatt och är föremål för en extra fast leveransavgift.

3.2 Följande betalningsmetoder är i allmänhet tillgängliga för leveranser

Direktbank
Apple Pay
Kreditkort
PayPal
iDeal
Banköverföring.
3.3 Om inget annat anges för de enskilda betalningsmetoderna förfaller betalningsfordringarna från det ingångna avtalet omedelbart.

4. Leverans- och fraktvillkor

4.1 Produkterna skickas till den leveransadress som du angett.

4.2 Du ansvarar för att betala eventuella tullar eller lokala skatter.

4.3 Mer information på vår sida om frakt

5. Behållande av äganderätten

Den produkt som levereras till dig förblir vår egendom tills full betalning sker.

6. Ingen försäljning till kommersiella kunder

6.1 De varor som erbjuds i vår butik säljs uteslutande till konsumenter. Kommersiell återförsäljning av produkterna är inte tillåten utan vårt uttryckliga samtycke.

6.2 Vi har rätt att frånträda försäljningsavtalet om en kund köper produkter av oss för vidareförsäljning eller redan har sålt produkterna vidare i strid med förbudet i punkt 1.

6.3 Vi förbehåller oss rätten att göra anspråk på skadestånd till följd av otillåten återförsäljning av våra produkter.

7. Garanti

7.1 Om den levererade varan är defekt har du lagstadgade garanti- och ansvarsrättigheter som är oberoende av alla garantier.

7.2 Om det finns en garanti följer detaljerna i garantivillkoren, som görs tillgängliga i textform innan beställningen slutförs.

8. Upphovsrätt och bildrättigheter

Alla upphovsrätter och bildrättigheter som finns på webbplatsen tillhör oss eller vi har rätt att använda dem. All användning utan vårt uttryckliga samtycke är inte tillåten.

9. Information om alternativ tvistlösning

 

EU-kommissionen erbjuder möjlighet till tvistlösning online på en onlineplattform som den förvaltar. Denna plattform kan nås via den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/. I enlighet med § 36.1 och 36.2 i den tyska lagen om tvistlösning vid konsumenttvister (VSBG) vill vi dessutom informera dig om att vi varken är skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande vid ett konsumenttvistlösningsorgan.

10. Slutbestämmelser, tillämplig lag

10.1 Belgisk lag ska tillämpas, med undantag för bestämmelserna i FN:s konvention om försäljning av varor. När det gäller konsumenter gäller detta val av belgisk lag endast i den mån det inte påverkar det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

10.2 Om enskilda bestämmelser helt eller delvis skulle vara ineffektiva eller ogenomförbara, eller om de skulle förlora sin giltighet eller verkställbarhet vid en senare tidpunkt, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. De ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelserna ska ersättas av den lagliga bestämmelsen.

De viktigaste ämnena i 1 kapsel

En unik "allt-i-ett" -formula med 90 kapslar - visa alla ingredienser >>